Báo động chống trộm
Bộ đàm Intercom
Hệ thống định vị
Hệ thống Smarthome
Hệ thống truyền hình